HADTECON

HADTECON(주) HAD 건설 기술 회사 (HADTECON., JSC)는   고품질 합판 샌드위치 패널 제조, 이동식주택 및 기계 제품 생산 분야에서 선도적인 업체입니다.

  샌위치패널

  샌위치패널은 건축분야에 신개발과 우수한 자재 이며 고기술적 특성이 있는것이고 공업용과 민간용 프로젝트에 많이 쓰이고있습니다. 이자재는 절연성, 차음성, 단열성, 방습성…특성이 있고 에너지 사용량을 줄이고 생산 효율을 높여있는 자재 입니다.

  우리의 샌위치패널은 구성된 자재에따라 3가지 종류로 구분하여 생산하고있습니다

  - EPS자재로구성된패널 (EPS).

  - Glass wool로구성된패널 (GW).

  - 광물로구성된패널 (RW).

  우리의 샌위치 패널주요 사용 목적은 건축물(공장, 슈퍼, 상업센터의 지붕구조, 내외벽체, 실내 파지션 및 천장등을 설치됩니다

  조립식 패널 주택

  조립식 패널 주택은 철골구조 및 HADTECON패널으로 구성됩니다. 패널의 우수특성은 설치 와 제거를 쉽고 시간을 빠르고 다른 목적으로 재사용한것으므로 작업자 나 학생의 기숙사, 현장의 임시 사무실, 생산공장, 창고등을 다목적으로 사용됩니다 .

  HADTECON의 패널 조립식 주택은 고객 요구에따라 여러가지 종류와 면적을 생산할수있고 제일 빠른 시간내에 설치 가능합니다.

  응용주택

  샌위치 패널 조립식 주택 시리즈중  응용 주택은 하나 종류가 있고 여러가지 목적으로 사용되어있는것입니다. 이 제품의 특성은 이동을 쉬고 설치와 제거를 빠르고 고미적과 편리한 인테리어를 단장합니다.

  주요 목적은 경비실, 중계 방송국, 상점등을 사용됩니다

  주방 설비

  세계 경제는 급히 발전하여서 식품 제조 분야에대한  고급 주방 설비 공급 수요가 늘어갑니다. 그래서 우리는 지속적으로 HADTECON 주방 설비를 시장에서 위치를 차지하도록 노력하고있습니다

Xây dựng nhà máy công nghiệp

Panel cách nhiệt là một thiết kế trong xây dựng, một sáng tạo đặc biệt với các tính năng kỹ thuật cao. Không những được sử dụng trong công nghiệp, panel cách nhiệt đã và đang được sử dụng

Lắp đặt kết cấu bao che ngăn vách

Panel cách nhiệt là một thiết kế trong xây dựng, một sáng tạo đặc biệt với các tính năng kỹ thuật cao. Không những được sử dụng trong công nghiệp, panel cách nhiệt đã và đang được sử dụng

Lắp đặt hệ thống cơ điện

Panel cách nhiệt là một thiết kế trong xây dựng, một sáng tạo đặc biệt với các tính năng kỹ thuật cao. Không những được sử dụng trong công nghiệp, panel cách nhiệt đã và đang được sử dụng

Lắp đặt hệ thống phòng sạch

Panel cách nhiệt là một thiết kế trong xây dựng, một sáng tạo đặc biệt với các tính năng kỹ thuật cao. Không những được sử dụng trong công nghiệp, panel cách nhiệt đã và đang được sử dụng

Sản xuất gia công OEM

Panel cách nhiệt là một thiết kế trong xây dựng, một sáng tạo đặc biệt với các tính năng kỹ thuật cao. Không những được sử dụng trong công nghiệp, panel cách nhiệt đã và đang được sử dụng

Đại lý phân phối

Panel cách nhiệt là một thiết kế trong xây dựng, một sáng tạo đặc biệt với các tính năng kỹ thuật cao. Không những được sử dụng trong công nghiệp, panel cách nhiệt đã và đang được sử dụng

dụng cụ cơ khíthiết bị tự độnggia công cơ khíthiết bị điều khiểnlinh kiện khuôn mẫudịch vụ chế tạo máy